apgriežti

apgriežti
apgríežti tr., apgriẽžti, -ia, àpgriežė Slm 1. apipjauti, aprėžti, apskrieti: Apgríežk dugną dėl kubilo, t. y. apskriesk J. Apgriẽžk velėną iš paežio ir atnešk darželin lovelėm aptaisyt Kp. Aš kojas [paskerstai kiaulei] su peiliu apgríešiu, o tu nulaužk Skr. | Vaikai apgriežė smeltyse didelį ratą Grk. | refl.: Reik apsigriežt su raktu apie save, o niekas neprieis BsPII69. 2. daržovėms šaknis arba lapus nusukti, nupjauti; daržoves nulupti, apipjaustyti: Apgríežė ropę ir numetė į karštą vandenį Up. \ griežti; apgriežti; atgriežti; įgriežti; išgriežti; nugriežti; pagriežti; pragriežti; prigriežti; sugriežti; užgriežti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apgriežtinis — apgriežtìnis, ė adj. (2) BŽ219 apsukinis (apie riekę) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgraižyti — 2 apgraižyti iter. apgriežti 2: Nor apgraižykit grikiam šaknis nurovę Rdm. graižyti; apgraižyti; atgraižyti; įgraižyti; išgraižyti; nugraižyti; prigraižyti; sugraižyti; užsigraižyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgriežti — tr., atgriẽžti, ia, àtgriežė Kp, Slm 1. atpjauti, atrėžti: Atgriežk man to obuolio kraščiuką Vdžg. Atgriežti griežinį ridiko, morko, sėtinio J. Atgriežk ir man sūrio riekę Up. Atgriežė (atriekė) duonos abraką Krkl. 2. daržovėms, javams šaknis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griežti — ia, ė, griẽžti 1. tr. pjauti, rėžti rėžį, brėžti: Kurpes griežti (apipjauti apie kurpmedžius rėželį odoms prikalti) Skr. Gulsčio medžio viršūnę griežti J. 2. tr. lupti, gramdyti, gremžti: Griežia ligoniui votį, akį Š. Kad akis iš kaktos griežtų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgriežti — tr., išgriẽžti, ia, ìšgriežė Kp, Slm 1. išpjauti, išrėžti: Išgriežk pečiui kaktą (skylę, kai jau pečius išplūktas) Ds. Išgriežk duonos minkštimą Dglš. 2. išgremžti, išlupti: Išgriežk votį J. Ìšgriežiau bul bos akelę Slm. Bul bų akelės reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugriežti — tr. nugriẽžti, ia, nùgriežė Kp, Slm 1. nupjauti, nurėžti: Nugriežiu (apibrėžiu, išrėžiu griežinį) R43. Aną medį nugriežia Skr. Plaukus nugriežė (plikai nukirpo) Up. 2. nugremžti: Ravus nugriežė nuolaidžiai Vaižg. 3. nupjauti, nusukti daržovėms… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagriežti — tr., pagriẽžti, ia, pàgriežė 1. An parėžti, papjauti. 2. paskersti (gyvulį): Reikia pagriežt avis Srj. Jau kumeliuką vilkas pagriežė Lš. 3. papjauti (pievą): Pagriežiau pievas po lytaus Lkv. 4. intr. pagroti: Kad tu muzikantas, tai tu man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pragriežti — tr., pragriẽžti, ia, pràgriežė pralošti (kortomis): Nusiminė Rimeikis pragriežęs Žem. ◊ galvą pragriežti įgristi, įsipykti: Man jis galvą pràgriežė [, kad atvežčiau lentų] Lp. griežti; apgriežti; atgriežti; įgriežti; išgriežti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigriežti — tr., prigriẽžti ia, prìgriežė Kp 1. graižtvas įdėti, įrėžti: Nunešiau diečkelę prigriežt (naujoje vietoje graižtvas įdėti, naują dugną įdėti) Prng. Kubiliuku dugnį prìgriežė Slm. 2. [i]prisukti: Ratas koją prigriežė Grv. 3. prk. priprašyti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugriežti — sugriežti, sugriẽžti, ia, sùgriežė Kp, Slm 1. tr. sugroti: Suktinį sugriežė rš. | Sugriežtos (sudėvėtos) plokštelės Lp. 2. tr., intr. dantimis sugrikšėti: Kenčia sugriežęs dantis Lp. 3. refl. susiveržti: Diržu susgriežus kai griežlė Plš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”